Vakttelefon 24/ 7

+47 70 30 99 91

Vakttelefon 24/ 7

+47 70 30 99 91

Ex Consulting

ON & OFFSHORE ELEKTRO`s sikkerhets- og integritetsstyringskonsulenter, konsulenttjenester til olje og gass samt prosess industribedrifter i forhold til overholdelse av NEK 420 (A-D), CompEx, ATEX, DSEAR og PFEER.

Ny Ex inspeksjon strategi!

OOEL benytter prosessen «Qualitative Risk Analysis» (QRA) for å forbedre inspeksjon og vedlikehold på Ex-utstyr. Prosesser og løsninger for å redusere virkningen av feil, bidrar til å senke antall timer brukt på Ex inspeksjon og vedlikeholdt redusere nedetid på Ex komponenter.

En mer kosteffektiv Ex inspeksjon strategi utformet etter IEC 600079-17, kan implementeres. Hvor ansvarlig bedrift har en etablert og robust Ex inspeksjon strategi, sammen med en godt dokumentert inspeksjon historie og feilregistreringer basert på prøvetaking kan bli brukt på Ex utstyrs inspeksjon

Hvorfor bruke On & Offshore elektro?

Ved å utvide de etablerte RBI verktøyene og teknikker, OOEL har  utviklet et Ex software verktøy for å støtte inspeksjons intervallene. Metodene følger de prinsippene beskrevet i «energy institute guidlines» for å håndtere inspeksjon of Ex elektriske utstyr med tennings risiko i støtte av IEC 60079-17.

Våre konsulenter tilbyr alt fra «farlig område/zoner» vurderinger og utvelgelsen av kompatibelt utstyr for installasjon i de zone-områdene til farlige områder og forskriftsmessig overholdelse av «regulatory compliance auditing» Ref: NEK 420 (A-D), CompEx, ATEX, DSEAR og PFEER

OOEL har personell med lang og bred erfaring fra prosjektgjennomførelse i alle disipliner. Vi har personell med erfaring som ansvarlig for små prosjekter og store prosjekter, opp mot klasse og myndigheter. Dette inkluderer utførelse og arbeid i henhold til Risiko analyse og Risiko basert prosjektledelse basert på HAZID/HAZOP´s.

Krav til merking av utstyr

Norske myndigheter har oppdaget økende grad av ATEX-produkter på markedet som ikke tilfredsstiller kravet til lett leselig og varig merking. Dette er alvorlige oppdagelser som vi er glad blir tatt på alvor. Useriøse aktører på markedet som benytter slike produkter kan være til direkte fare for personer og utstyr. 

Krav til markedsdeltakere

Markedsdeltakere plikter å sikre at ATEX-produkter som gjøres tilgjengelig på markedet, er forsynt med lett leselig og varig merking tilpassen den forutsatte bruken. 

Observasjoner fra norske myndigheter

Myndighetene har registert en  økende grad av ATEX-produkter på markedet som ikke tilfredstiller kravet til lett leselig og varig merking. Flere type merker kan ikke karakteriseres som varig da synligheten svekkes som følge av ytre påvirkinger. 

Tilsyn og oppfølging

Arbeidstilsynet, petroleumstilsynet og DSB er delegert myndighetsansvar for å utføre tilsyn med etterlevelse av forskrift 29. november 2017 nr 1849 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige område.

Hva mener vi om dette?

On & Offshore Elektro er veldig fornøyd med at norske myndigheter følger opp og sikrer at alle aktører på markedet følger reglene som har blitt satt. Det er positivt at bransjen blir fulgt opp og at useriøse aktører blir luket ut. 

Scroll to Top
Rull til toppen